Projekti

Eiropas Sociālā fonda projekts "Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana"

 

Eiropas Sociālā fonda projektā „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” tiek nodrošināti projekta asistenta pakalpojumi sniedzot administratīvu atbalstu projekta vadītājam. Projektu īsteno Valsts kanceleja. Projektu vispārējie mērķi ir vienkāršot administratīvās procedūras un samazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem, vienlaikus paaugstinot publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī veicinot to pieejamību.

Atpakaļ

Jaunākie projekti
Projektu Vadības Sistēma

© BPVC. All rights reserved. Avotu iela 54, Rīga, LV-1009, tālr: +371 29226060; +371 29236766, E-pasts: info@bpvc.lv