Projekti

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas vispārizglītojošajās skolās"

 

Projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas vispārizglītojošajās skolās" ietvaros tiek veikta klašu rekonstrukcija un nodrošināta laikam atbilstoša mācību vide skolēniem dabas zinību apguvei. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.
SIA "Baltijas projektu vadības centrs" nodrošina pilnu projekta vadību - pārrauga aktivitāšu ieviešanu atbilstoši projekta īstenošanas līgumam, veic finanšu plūsmas nodrošināšanu un pārraudzīšanu, aktivitāšu budžeta sastādīšanu, atskaišu sagatavošanu, pēc nepieciešamības - pārstāv projekta sanāksmēs, iepirkumu dokumentācijas izstrādi u.c.

Atpakaļ

Jaunākie projekti
Projektu Vadības Sistēma

© BPVC. All rights reserved. Avotu iela 54, Rīga, LV-1009, tālr: +371 29226060; +371 29236766, E-pasts: info@bpvc.lv