Projekti

Eiropas starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC projekts "Radošās metropoles. Politika un instrumenti radošo industriju atbalstam"

 

Šo Eiropas Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC projektu „Radošās metropoles. Politika un instrumenti radošo industriju atbalstam” ieviešanas vadības pakalpojumu sniegšanu” SIA "Baltijas projektu vadības centrs" īsteno saskaņā ar pasūtītāja - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments - prasībām.
Projektā tiek nodrošināta pilna projekta vadība: uzraudzīta projektu aktivitāšu ieviešana, sniegtas atskaites, kontrolēts budžeta izlietojums, izstrādāti nepieciešamie dokumenti, t.sk. iepirkumu procedūru nodrošināšanai, organizēta sadarbība ar projekta partneriem, nodrošināti projekta publicitātes pasākumi u.c. Kopumā projekta mērķis ir vērst pašvaldību uzmanību uz radošo nozaru industriju attīstību un veicināt šo jomu uzņēmumu darbību projekta partneru pilsētās un valstīs. 
 

Atpakaļ

Jaunākie projekti
Projektu Vadības Sistēma

© BPVC. All rights reserved. Avotu iela 54, Rīga, LV-1009, tālr: +371 29226060; +371 29236766, E-pasts: info@bpvc.lv